Evli adam ve evli kadın - ilişkilerin psikolojisi

Birbirleriyle evli olmayan iki yetişkinin, kişilerarası iletişim için sağlanmasından çok daha yakından iletişim kurmaya başlayabilmesinin birçok nedeni vardır. Evli bir erkekle evli bir kadın arasındaki ilişkinin psikolojisi büyük ölçüde, bu gerçek ortaya çıkarsa, birbirinden ve toplumdan kendi beklentilerine dayanmaktadır. Ayrıca iletişimin yeni bir tur aldığı koşullara da çok bağlı.

İlişkilerin kökeni nedenleri

Her zaman evli bir erkekle evli bir kadın arasındaki ilişkiler açısından ilgi çekici bir ilişki haline gelir, bazen yıllar geçebilir, bu süre boyunca ortaklar, gerçek ihanetin sınırını aşmadan, birbirlerinin iletişim ve afinitelerinden memnun olurlar. Daha çok evliliğin içinde mutluluğu bulamadılarsa ya da başlangıçta hesaplama ile sonuçlandıysa olur. Ortakların doğasına ve mizacına bağlı olarak, bir yıldan fazla süren nadir ve soyu tükenmiş bir aşk değildir. Başka bir durum - düğün ortakları bir araya gelmediklerini keşfettiklerinde, ve bunlardan biri ufuktan "kayboluyor", inatla boşanmak istemiyor.

Yakın bir düzlemde, evli bir erkekle evli bir kadın arasındaki ilişki bir süre sonra geçebilir, ya da başlayabilir ve daha derin duygulara geçemez. Bu olur: evlilikteki tatminsizlikten (ahlaki, manevi ve / veya fiziksel yönü), güncel hislerle olan doygunluktan ve yenilik için özlemden. Çoğunlukla kısa süreli bir aşk var.

İş Ortağı Davranışı

Bu evli erkeğe ve hatta en evli kadına olan tutuma bağlı olarak, bağlantının kendisinin veya yakın çevresinin mevcudiyeti: dikkatlice saklanmalıdır (dayak alma riski, kıskanç eşin varlığı, çocuklar, istenmeyen boşanma ) ya da basitçe açıklanamaz.

Çoğunlukla çiftler halinde olan insanlar görünür güvenilirlik ve evli olmayan ortaklarla ilişkili belirli risklerin yokluğu nedeniyle birbirlerine çekildikleri için, panik olmamalıdır (eğer bir sebep yok ise). Oturup niçin bu bağlantıya katıldığını ve ondan ne istediklerini düşünmek gerekir. Buna dayanarak, davranışınızı ayarlayın ve daha fazla ilişki kurun.